• Facebook Reflection
  • Instagram Reflection
  • Pinterest Reflection
  • YouTube Reflection
  • LinkedIn Reflection
  • Twitter Reflection
  • Google+ Reflection
  • Vimeo Reflection

© 2019 by Viladomat Group 

Hvordan lykkes som ny leder - kompis eller sjef?

April 4, 2014

Skal du lede andre for første gang er du sikkert både ambisiøs, forventningsfull og kanskje litt nervøs for hvordan dette skal gå. Her får du fem råd om hva du kan gjøre for å lykkes i din nye rolle.

 

Du kan se på din rolle på følgende måte:

 

Du skal samarbeide med teamet ditt, skape et kreativt og løsningsorientert miljø – men det er du som er limet i samarbeidet. Din oppgave er å tilrettelegge for at teamet er samkjørt, sørge for konsensus og er ansvarlig for de endelige avgjørelser som blir tatt.

 

Ta rollen som rådgiver for teamet ditt, ha fokus på både styrker og svakheter og gi råd om forbedringer. Hva trengs av kunnskapsdeling og kompetanseutvikling for å nå individuelle-, teamets- og virksomhetens mål? Husk at det er du som er ansvarlig for teamets resultater.

 

Å være ny som leder er også en læring, ta imot råd fra mer erfarne ledere og finn gjerne en mentor. Vær ydmyk og identifiser dine styrker, dine begrensninger og dine svakheter. Finn de områder hvor du trenger vekst/utvikling og jobb med disse områdene. Vær ærlig om at også du har begrensninger og svakheter når du skal håndtere både situasjoner og mennesker.

 

Først og fremst – glem ordet sjef!     

Order gir ikke en korrekt fremstilling av lederrollen og kan fort ha en negativ effekt på dem       du skal lede. Se heller på deg selv som en tilrettelegger for effektivitet, samarbeid i teamet       og for at dine medarbeidere skal prestere på sitt beste så dere når de mål som er satt.

 

Vær ærlig

Ønsker du gjensidig tillit og respekt og bygge din integritet som leder må du være ærlig mot dine medarbeidere og forvente det samme i retur. Du vil oppleve at du får positiv respons fra andre ved å være transparent, åpen og ærlig i din kommunikasjon. Opptre med integritet og tydelighet, vær konsistent i ord og handling.

Vis medfølelse

Medfølelse er et sterkt virkemiddel. Prøv og «stå i andres sko» og se ting fra deres perspektiv, lytt til hvordan de har det, hva de tenker og føler så har du et bedre grunnlag for å forstå deres handlinger. I praksis kan du vise medfølelse ved å lytte og sympatisere og vise genuin interesse for vedkommende. Det er alltid fint å dele og gi av seg selv, men vær oppmerksom på skillelinjen mellom personlig og privat. Innrøm egne feil, på den måten blir det lettere for andre å innrømme sine og større «takhøyde» for at vi alle kan gjøre feil innimellom.

 

Ha tydelige forventninger

Teamet ditt skal levere så du må på et tidlig tidspunkt være tydelig på hva du forventer av dem. Hvilke resultater forventer du, hvordan skal det rapporteres underveis og hvordan du vil måle at avtalte resultater nås? Gi gode konstruktive tilbakemeldinger, vis at du setter pris på god innsats og vær raus med ros underveis.

 

Skap positivt arbeidsmiljø

Ansatte har ikke alltid bare positive ting å si om virksomheten, om ledelsen eller kolleger. Unngå å ta del i utvekslingen av negative synspunkter. Du kan allikevel vise at du er støttende uten å gi aksept for det negative ved å si at du forstår hva de sier og hvorfor de opplever det sånn. Spør om de har forslag til løsning på dette og hva du eventuelt kan gjøre for å hjelpe dem. Du kan hjelpe ved å adressere problemet til rette vedkommende og gi teamet ditt en tilbakemelding fra denne. Det viktigste du kan gjøre er uansett å vise at du forstår at det er en utfordring, du bryr deg og vil være en del av løsningen. På denne måten beholder du din respekt og integritet som leder og opprettholder de ansattes arbeidsglede og lojalitet til virksomheten.

 

Kilde: Harvard Business Review/HR Norge

Please reload

Featured Posts

Five Tips for First Time Home Buyers in Thailand

July 23, 2014

1/7
Please reload

Recent Posts
Please reload

Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic